dijous, 8 d’octubre de 2009

"......Y QUE ACTÚE PARA EVITAR QUE SE SIGAN REPARTIENDO ESOS DOCUMENTOS."

Sense ganes d'incidir en allò ocorregut el passat 26 de setembre, ( o no), el partit socialista del Real ha emprés les següents accions ; Hem sol.licitat una comissió d'investigació dels fets ocorreguts, mitjançant un plenari extraordinari, hem sol.licitat la devolució inventariada dels documents requisats il.legalment per part de la policia municipal, i hem sol.licitat l'informe oficial dels esmentats fets.
Respecte al plenari extraordinari per a la comissió d'investigació a data d'avuí no hem optés resposta, no obstant això, aquesta acció ve regulada per llei, per la qual cosa si el govern municipal no convoca el plenari, quedarà automàticament convocat per la secretaria municipal.
Respecte a la devolució de la documentació incautada il-legalment, avuí 8 d'octubre ens han tornat els 250 documents incautats (segons el senyor Mahiques en un article del diari Levante-EMV, sols eren uns pocs papers).
I en tercer lloc respecte al informe oficial de l'ajuntament envers aquest tema, avuí 8 d'octubre ens han facilitat l'informe de la policia, on fa constar que el senyor Mahiques li ordena explícitament al policia, i ara transcrivim literalment : "...........y que actúe para evitar que se sigan repartiendo esos folletos."
Fins on, el senyor Mahiques com a regidor de l'ajuntament del Real pot manar a un policia aquesta actuació ?, El senyor Mahiques no es regidor delegat de policia, és açò un abús d'autoritat ? s'ha extralimitat el senyor Mahiques creient-se amb algun dret ?.
El fet final és que al partit socialista ens han coartat la nostra llibertat d'expressió, i que el govern actual amb el P.P. al front, mira cap a un altre lloc.
Totseguit us transcrivim literalment l'article dels estatuts del Bloc nacionalista que fa referència a la defensa del dret a la llibertat d'expressió :

" Article 5. Democràcia interna i dret a la bona administració1. L'acció política, així com el funcionament intern del BLOC, hauran de ser democràtics. El BLOC es regirà per normes que propicien la màxima participació de les persones afiliades, a les quals el BLOC reconeix els mateixos drets i llibertats democràtiques que exigeix a la societat; en especial, la llibertat de reunió i d'expressió. "
Tanmateix el meninfotisme del Bloc i del P.P. els porta a la sabiduria popular :
FES EL QUE JO DIC, PERÒ NO FACES EL QUE JO FAIG.