dijous, 1 d’octubre de 2009

COMUNICAT A LA CIUTATANIA :

El partit socialista del Real, NO VA A TOLERAR, cap acció que vulnere els drets fonamentals dels ciutatans i ciutatanes d'Espanya. Els fets ocorreguts el passat dissabte al nostre poble, atenten clàrament contra un principi bàsic de qualsevol estat democràtic i de dret; "EL DRET A LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ".
Ciutatans i ciutatanes del Real, podeu alçar la veu ben alta, en defensa dels vostres drets, perquè el partit socialista us recolçarà de totes totes. En el cas particular al qual ens referim : El segrest de documentació, sols, i remarquem, "sols" la pot ordenar un jutge. I en el nostre cas, el fet que un policia municipal ens requisara la nostra documentació i no ens deixara exercir el nostre dret constitucional a la llibertat d'expresió, NO va estar mai ordenat per cap jutjat.
Per tots aquests motius, el partit socialista del Real, comunica a tots el ciutatans i ciutatanes del nostre poble la següent decisió :
"El partit socialista del Real, en defensa dels drets constitucionals, vol esclarir qui ha ordenat el segrest de la nostra publicació, per la qual cosa i amparant-nos en la llei. El partit socialista té quòrum suficient per a convocar un plenari extraordinari amb un únic punt de l'ordre del dia, el qual serà :
Creació d'una comissió d'investigació basada en l'atestat policial que descriu els fets ocorreguts el passat dissabte 26 de setembre.
I la justificació d'aquesta petició no és més que aclarir els fets ocorreguts, demanar responsabilitats, i que l'Ajuntament del Real en base al dictamen de la comissió d'investigació, prenga les mesures oportunes per a que més mai els drets constitucionals que tots els polítics jurem o prometem defendre, tornen a ser vulnerats".
Aquests són els nostres objetius, i ací, públicament davant de tots els ciutatants i ciutatanes, ens compromentem a defensar-los.
Per a l'hipotètic -i temerari- cas en el qual la majoria dels membres del plenari municipal no acepten l'esmentada comissió d'investigació, el partit socialista inmediatament presentarà la corresponent demanda judicial per la via penal. Serà aleshores, un jutge qui esclarisca els fets i adopte les mesures oportunes. ATENGUEU-VOS A LES CONSEQÜÈNCIES.
Aquestes són les accions que anem a mampendre en defensa dels nostres drets constitucionals.
Agrupació socialista del Real.